Co to jest erekcja?

EREKCJA, czyli wzwód jest to czynnościowe i odwracalne powiększenie objętości oraz usztywnienie prącia umożliwiające odbycie stosunku.

Erekcja jest rezultatem dwóch aspektów krążeniowych: nagłego poszerzenia naczyń prącia spowodowanego zwiększonym przepływem tętniczym i nagłym wypełnieniem prowadzącym do wzrostu ciśnienia w ciałach jamistych.1

Co to jest erekcja?

EREKCJA, czyli wzwód jest to czynnościowe i odwracalne powiększenie objętości oraz usztywnienie prącia umożliwiające odbycie stosunku.

Erekcja jest rezultatem dwóch aspektów krążeniowych: nagłego poszerzenia naczyń prącia spowodowanego zwiększonym przepływem tętniczym i nagłym wypełnieniem prowadzącym do wzrostu ciśnienia w ciałach jamistych.1

Jak określa się zaburzenia erekcji?

Zaburzeniami wzwodu (erectile dysfunction – ED) nazywamy stałą lub okresową niezdolność do uzyskania, bądź utrzymania erekcji w stopniu wystarczającym do prowadzenia satysfakcjonującego współżycia płciowego.

Jak określa się zaburzenia erekcji?

Zaburzeniami wzwodu (erectile dysfunction – ED) nazywamy stałą lub okresową niezdolność do uzyskania, bądź utrzymania erekcji w stopniu wystarczającym do prowadzenia satysfakcjonującego współżycia płciowego.

Najczęstsze przyczyny zaburzeń erekcji 1

  • Psychogenne (np. lęk, stres)
  • Organiczne (urazy, uszkodzenia jatrogenne)
  • Wady wrodzone: brak jąder, wnętrostwo, przepukliny rdzeniowe, rozszczep
  • Endokrynopatie (oś podwzórze-przysadka-gonady)
  • Choroby ośrodkowego układu nerwowego: SM, mielodysplazja, urazy, nowotwory
  • Nefropatie ze spadkiem poziomu testosteronu
  • Choroby serca i naczyń, cukrzyca
  • Używanie alkoholu, narkotyków i niektórych leków
  • Uszkodzenie rdzenia kręgowego odpowiada za 6 – 18% zaburzeń seksualnych; 8% przyczyn impotencji.

Najczęstsze przyczyny zaburzeń erekcji 1

Psychogenne (np. lęk, stres)

Organiczne (urazy, uszkodzenia jatrogenne)

Wady wrodzone: brak jąder, wnętrostwo, przepukliny rdzeniowe, rozszczep

Endokrynopatie (oś podwzórze-przysadka-gonady)

Choroby ośrodkowego układu nerwowego: SM, mielodysplazja, urazy, nowotwory

Nefropatie ze spadkiem poziomu testosteronu

Choroby serca i naczyń, cukrzyca

Używanie alkoholu, narkotyków i niektórych leków

Uszkodzenie rdzenia kręgowego odpowiada za 6 – 18% zaburzeń seksualnych; 8% przyczyn impotencji.

Leczenie zaburzeń erekcji 2

Zaburzenia erekcji mogą być związane z modyfikowalnymi lub odwracalnymi czynnikami ryzyka, włączając w to styl życia bądź wpływ leków. Czynniki te mogą być modyfikowane przed lub w tym samym czasie, kiedy stosowane są specyficzne terapie. Zaburzenia erekcji mogą być związane z towarzyszącymi lub przyczynowymi chorobami (takimi jak choroby endokrynologicznei metaboliczne, np. cukrzyca, niektóre choroby układu krążenia, np. nadciśnienie), które powinny być poddane dobrej kontroli, co jest pierwszym etapem leczenia ED.

Z reguły ED można skutecznie osłabić obecnie stosowanymi metodami leczenia, ale nie można wyleczyć. Jedynymi wyjątkami są psychogenne ED, pourazowe naczyniopochodne ED u młodych pacjentów i ED spowodowane przyczynami hormonalnymi, np. hipogonadyzmem i hiperprolaktynemią. U pacjentów z  problemem psychologicznym może być stosowana sama terapia psychoseksualna lub razem z inną metodą terapeutyczną.

W leczeniu zaburzeń erekcji stosuje się silnie działające selektywne PDE5i, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency) do leczenia ED (Yuan i wsp., 2013).  Jednym z nich jest najbardziej znany, skuteczny i bezpieczny syldenafil.

Substancja syldenafil rozpoczyna działanie 15–25 min po podaniu. Jego skuteczność jest mniejsza po ciężkim, tłustym posiłku ze względu na przedłużającą się absorpcję. Skuteczność może być utrzymana przez okres do 5 godzin  Działania niepożądane są z reguły łagodne i zmniejszają się przy ciągłym stosowaniu (Giuliano i wsp.,2010; Tsertsvadze i wsp., 2009).

Mensil zawiera syldenafil. Dzięki rzadko spotykanej postaci tabletki do rozgryzania i żucia, rozpuszcza się w ustach. Przy tym może być stosowany przez osoby, którym zależy na dyskrecji, bądź które mają problem z połykaniem form twardych leku.

Leczenie zaburzeń erekcji 2

Zaburzenia erekcji mogą być związane z modyfikowalnymi lub odwracalnymi czynnikami ryzyka, włączając w to styl życia bądź wpływ leków. Czynniki te mogą być modyfikowane przed lub w tym samym czasie, kiedy stosowane są specyficzne terapie. Zaburzenia erekcji mogą być związane z towarzyszącymi lub przyczynowymi chorobami (takimi jak choroby endokrynologicznei metaboliczne, np. cukrzyca, niektóre choroby układu krążenia, np. nadciśnienie), które powinny być poddane dobrej kontroli, co jest pierwszym etapem leczenia ED.

Z reguły ED można skutecznie osłabić obecnie stosowanymi metodami leczenia, ale nie można wyleczyć. Jedynymi wyjątkami są psychogenne ED, pourazowe naczyniopochodne ED u młodych pacjentów i ED spowodowane przyczynami hormonalnymi, np. hipogonadyzmem i hiperprolaktynemią. U pacjentów z  problemem psychologicznym może być stosowana sama terapia psychoseksualna lub razem z inną metodą terapeutyczną.

W leczeniu zaburzeń erekcji stosuje się silnie działające selektywne PDE5i, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency) do leczenia ED (Yuan i wsp., 2013).  Jednym z nich jest najbardziej znany, skuteczny i bezpieczny syldenafil.

Substancja syldenafil rozpoczyna działanie 15–25 min po podaniu. Jego skuteczność jest mniejsza po ciężkim, tłustym posiłku ze względu na przedłużającą się absorpcję. Skuteczność może być utrzymana przez okres do 5 godzin  Działania niepożądane są z reguły łagodne i zmniejszają się przy ciągłym stosowaniu (Giuliano i wsp.,2010; Tsertsvadze i wsp., 2009).

Mensil zawiera syldenafil. Dzięki rzadko spotykanej postaci tabletki do rozgryzania i żucia, rozpuszcza się w ustach. Przy tym może być stosowany przez osoby, którym zależy na dyskrecji, bądź które mają problem z połykaniem form twardych leku.

Bądź twardy i sprawny.
WEŹ MENSIL

Bądź twardy i sprawny.
WEŹ MENSIL

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: tabletka do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazania (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie o tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: tabletka do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazania (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie o tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.